Bułajewski, S. i Giżyńska, M. (2022) „Perspektywy i kierunki pożądanych zmian Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego”, Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, s. 229–236. doi: 10.12775/TSP-W.2021.015.