Wróblewska, I. i Włoch, W. (2022) „Dwoisty charakter ontologii konstytucyjnej z perspektywy czystej teorii prawa. ”, Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, s. 209–227. doi: 10.12775/TSP-W.2021.014.