Lis-Staranowicz, D. i Doktór-Bindas, K. (2022) „Zjawisko priorytetów konstytucyjnych jako przykład tzw. zmiany nieformalnej konstytucji”, Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, s. 105–118. doi: 10.12775/TSP-W.2021.008.