Wojciechowska, A. (2020) „Zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w świetle europejskiego prawa do edukacji dzieci”, Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, s. 183–200. doi: 10.12775/30037.