Bułajewski, Stanisław, i Monika Giżyńska. 2022. „Perspektywy I Kierunki pożądanych Zmian Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ze szczególnym uwzględnieniem samorządu Terytorialnego”. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, maj, 229-36. https://doi.org/10.12775/TSP-W.2021.015.