Wróblewska, Iwona, i Wojciech Włoch. 2022. „Dwoisty Charakter Ontologii Konstytucyjnej Z Perspektywy Czystej Teorii Prawa”. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, maj, 209-27. https://doi.org/10.12775/TSP-W.2021.014.