Bronowski, Cezary. 2020. „Vitaliano Brancati W Kinie: «mityczna» Postać Don Juana”. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, marzec, 159-70. https://doi.org/10.12775/30235.