Wojciechowska, Agnieszka. 2020. „Zakaz Dyskryminacji Ze względu Na niepełnosprawność W świetle Europejskiego Prawa Do Edukacji Dzieci”. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, marzec, 183-200. https://doi.org/10.12775/30037.