Szwejkowska, Małgorzata. 2020. „Polski System Penitencjarny - Wybrane Aspekty”. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, marzec, 87-96. https://doi.org/10.12775/30036.