Bułajewski, S., & Giżyńska, M. (2022). Perspektywy i kierunki pożądanych zmian Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, 229–236. https://doi.org/10.12775/TSP-W.2021.015