Wróblewska, I., & Włoch, W. (2022). Dwoisty charakter ontologii konstytucyjnej z perspektywy czystej teorii prawa . Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, 209–227. https://doi.org/10.12775/TSP-W.2021.014