Lis-Staranowicz, D., & Doktór-Bindas, K. (2022). Zjawisko priorytetów konstytucyjnych jako przykład tzw. zmiany nieformalnej konstytucji. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, 105–118. https://doi.org/10.12775/TSP-W.2021.008