Bronowski, C. (2020). Vitaliano Brancati w kinie: „mityczna” postać Don Juana. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, 159–170. https://doi.org/10.12775/30235