Wojciechowska, A. (2020). Zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w świetle europejskiego prawa do edukacji dzieci. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, 183–200. https://doi.org/10.12775/30037