Szwejkowska, M. (2020). Polski system penitencjarny - wybrane aspekty. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, 87–96. https://doi.org/10.12775/30036