Napiórkowska, A., & Rutkowska, B. (2020). Rodzaje umów o pracę w Polsce. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, 73–86. https://doi.org/10.12775/30035