Kustra-Rogatka, A. (2020). Tożsamość konstytucyjna jako implikowane ograniczenia uprawnień do zmian konstytucyjnych. Przypadek Polski. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, 39–54. https://doi.org/10.12775/10.12775/TSP-W.2019.003