(1)
Bułajewski, S.; Giżyńska, M. Perspektywy I Kierunki pożądanych Zmian Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ze szczególnym uwzględnieniem samorządu Terytorialnego. TSP-W 2022, 229-236.