(1)
Wróblewska, I.; Włoch, W. Dwoisty Charakter Ontologii Konstytucyjnej Z Perspektywy Czystej Teorii Prawa. TSP-W 2022, 209-227.