(1)
Bronowski, C. Vitaliano Brancati W Kinie: „mityczna” Postać Don Juana. TSP-W 2020, 159-170.