(1)
Wojciechowska, A. Zakaz Dyskryminacji Ze względu Na niepełnosprawność W świetle Europejskiego Prawa Do Edukacji Dzieci. TSP-W 2020, 183-200.