(1)
Szwejkowska, M. Polski System Penitencjarny - Wybrane Aspekty. TSP-W 2020, 87-96.