[1]
Bułajewski, S. i Giżyńska, M. 2022. Perspektywy i kierunki pożądanych zmian Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie. (maj 2022), 229–236. DOI:https://doi.org/10.12775/TSP-W.2021.015.