[1]
Wróblewska, I. i Włoch, W. 2022. Dwoisty charakter ontologii konstytucyjnej z perspektywy czystej teorii prawa . Toruńskie Studia Polsko-Włoskie. (maj 2022), 209–227. DOI:https://doi.org/10.12775/TSP-W.2021.014.