[1]
Szwejkowska, M. 2020. Polski system penitencjarny - wybrane aspekty. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie. (mar. 2020), 87–96. DOI:https://doi.org/10.12775/30036.