[1]
Kustra-Rogatka, A. 2020. Tożsamość konstytucyjna jako implikowane ograniczenia uprawnień do zmian konstytucyjnych. Przypadek Polski. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie. (mar. 2020), 39–54. DOI:https://doi.org/10.12775/10.12775/TSP-W.2019.003.