Radomski, Andrzej. „Wizualizacja – przyszłością Komunikacji Naukowej? Kilka Uwag W związku Z książką Veslavy Osińskiej: Wizualizacja Informacji. Studium Informatologiczne”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 10, no. 2 (19) (luty 9, 2018): 263–267. Udostępniono kwiecień 18, 2024. https://apcz.umk.pl/TSB/article/view/TSB.2017.026.