Miller, Ilona, Lidia Bannach-Szewczyk, i Barbara Wojdyła. „Konserwacja średniowiecznego Modlitewnika Wikbolda Dobilsteina Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej W Toruniu”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 9, no. 1 (16) (październik 30, 2016): 77–99. Udostępniono styczeń 19, 2022. https://apcz.umk.pl/TSB/article/view/TSB.2016.005.