1.
IMAŃSKA, Iwona. Warszawscy księgarze i nakładcy na toruńskim rynku książki w drugiej połowie XVIII wieku. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 6 kwiecień 2016, T. 8, nr 2 (15), s. 9–31. [udostępniono 29.1.2022]. DOI 10.12775/TSB.2015.016.