1.
KARWOWSKI, Marcin. O zarządzaniu informacją w nauce po raz piąty. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 3 wrzesień 2015, T. 8, nr 1 (14), s. 172–181. [udostępniono 24.3.2023]. DOI 10.12775/TSB.2015.013.