1.
DOMAŃSKA, Katarzyna. Nowe oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 3 wrzesień 2015, T. 8, nr 1 (14), s. 155–160. [udostępniono 8.12.2022]. DOI 10.12775/TSB.2015.010.