1.
CHWASTYK-KOWALCZYK, Jolanta. Krzysztof Woźniakowski, Marginalia i obrzeża. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939–1945, Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium 2013, 224 s., ISBN 978–83–62625–51–2. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 3 wrzesień 2015, T. 8, nr 1 (14), s. 146–152. [udostępniono 17.4.2024]. DOI 10.12775/TSB.2015.009.