1.
KOTUŁA, Sebastian D. Digital book culture. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 2 wrzesień 2015, T. 8, nr 1 (14), s. 107–122. [udostępniono 19.1.2022]. DOI 10.12775/TSB.2015.005.