1.
PĘKALSKA, Marta. Wrocławski ruch wydawniczy lat 1945–1953. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 2 wrzesień 2015, T. 8, nr 1 (14), s. 49–72. [udostępniono 15.4.2024]. DOI 10.12775/TSB.2015.002.