1.
KAMISIŃSKA, Dorota. Dessiné et gravé… Francuskie drzeworyty w polskich tygodnikach ilustrowanych XIX w. na przykładzie tygodnika „Wędrowiec” (część II). Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 2 wrzesień 2015, T. 8, nr 1 (14), s. 9–48. [udostępniono 25.2.2024]. DOI 10.12775/TSB.2015.001.