1.
ŻARCZYŃSKA, Aneta. Nicola De Bellis: Bibliometrics And Citation Analysis, from the Science Citation Index to Cybermetrics, Lanham, Toronto, Plymouth 2009. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 9 maj 2012, T. 5, nr 1 (8), s. 155–157. [udostępniono 2.12.2021]. DOI 10.12775/TSB.2012.009.