1.
KOPYCIŃSKI, Maciej. Biblioteka – wyzwania w epoce nowych mediów. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 9 maj 2012, T. 5, nr 1 (8), s. 67–78. [udostępniono 3.12.2021]. DOI 10.12775/TSB.2012.004.