1.
TONDEL, Janusz. Księgozbiór uczniowski przyszłego toruńskiego bibliofila Eugeniusza Przybyła (1884–1965). Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 9 maj 2012, T. 5, nr 1 (8), s. 9–35. [udostępniono 29.11.2021]. DOI 10.12775/TSB.2012.001.