1.
CISZEWSKA, Wanda A. Efemeryda wydawnicza toruńskich drukarzy − Ćwierćpetit z roku 1953. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 8 grudzień 2012, T. 5, nr 2 (9), s. 65–79. [udostępniono 23.1.2022]. DOI 10.12775/TSB.2012.019.