1.
WAGNER, Arkadiusz. I Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza „Tegumentologia polska dzisiaj” (Toruń, 26–27 czerwca 2014 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 19 maj 2015, T. 7, nr 2 (13), s. 239–244. [udostępniono 16.1.2022]. DOI 10.12775/TSB.2014.031.