1.
SOBCZYK, Sławomir. Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek, pod red. Mai Wojciechowskiej, Gdańsk 2013. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 19 maj 2015, T. 7, nr 2 (13), s. 209–214. [udostępniono 4.12.2022]. DOI 10.12775/TSB.2014.026.