1.
IWAŃSKA-CIEŚLIK, Bernardeta. Różnorodna oferta „Księgarni Powszechnej” we Włocławku w świetle jej druku reklamowego z 1913 r. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 12 maj 2015, T. 7, nr 2 (13), s. 37–64. [udostępniono 25.4.2024]. DOI 10.12775/TSB.2014.017.