1.
KAMISIŃSKA, Dorota. Dessiné et gravé… Francuskie drzeworyty w polskich tygodnikach ilustrowanych XIX w. na przykładzie tygodnika „Wędrowiec” (część I). Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 12 maj 2015, T. 7, nr 2 (13), s. 9–36. [udostępniono 16.6.2024]. DOI 10.12775/TSB.2014.016.