1.
GOMOLISZEK, Joanna. Tomasz Mielczarek: Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989−2006, Warszawa 2007. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 7 grudzień 2008, T. 1, nr 1, s. 179–180. [udostępniono 2.4.2023]. DOI 10.12775/TSB.2008.014.