1.
MALESA, Renata. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku” (Lublin, 24–25 października 2013 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 21 wrzesień 2014, T. 7, nr 1 (12), s. 173–179. [udostępniono 15.6.2024]. DOI 10.12775/TSB.2014.014.