1.
WODNIAK, Katarzyna. Badanie tempa i techniki czytania studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 7 grudzień 2008, T. 1, nr 1, s. 113–126. [udostępniono 4.12.2022]. DOI 10.12775/TSB.2008.008.