1.
KORTAS, Weronika. Międzynarodowa konferencja naukowa WIAD21 – Światowy Dzień Architektury Informacji na UMK w Toruniu. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 22 grudzień 2021, T. 14, nr 1 (26), s. 177–195. [udostępniono 15.6.2024]. DOI 10.12775/TSB.2021.007.