1.
KAMIŃSKA, Anna Małgorzata & GOŁDA, Agnieszka. Świadectwa pamięci o ludziach kultury w Kronice "Nowej Książki" (1934-1939). Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 4 kwiecień 2020, T. 13, nr 1 (24), s. 175–198. [udostępniono 21.6.2024]. DOI 10.12775/TSB.2020.008.