1.
GRUCHAŁA, Irena Krystyna & STANULA, Małgorzata. Publikacje o tematyce filozoficznej wydane na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w. – studium bibliometryczne. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 24 marzec 2020, T. 13, nr 2 (25), s. 93–144. [udostępniono 23.1.2022]. DOI 10.12775/TSB.2020.017.