1.
PIOTROWSKI, Dominik Mirosław. Web integrator: nowa rola bibliotekarza akademickiego?. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 11 kwiecień 2020, T. 13, nr 1 (24), s. 247–266. [udostępniono 26.3.2023]. DOI 10.12775/TSB.2020.011.